App “Ôn thi GPLX” giúp bạn ôn thi cấp giấy phép lái xe mô tô và ô tô một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tải app miễn phí
Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 600 câu

Bạn có thể tải app từ Google Play và Apple Store

Chức năng chính

Ứng dụng đầy đủ 600 câu hỏi ôn thi cấp giấy phép lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát hành năm 2020.


Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 600 câu

Bài thi ngẫu nhiên

Bài thi ngẫu nhiên với hàng ngàn đề thi theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam cho các bằng lái xe máy A1, A2, A3, A4; bằng lái xe ô tô B1, B2, C, D, E và F.

Danh sách đề thi sẳn có

Bộ đề thi được tạo sẳn cho việc ôn thi đầy đủ toàn bộ 600 câu hỏi và 60 câu điểm liệt.

Ôn tập câu hỏi

Danh sách câu hỏi được phân loại và chú thích đầy đủ giúp ôn thi hiệu quả và nhanh nhất.

Biển báo đường bộ

Danh sách đầy đủ Báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT

Các câu cần xem lại

Danh sách các câu hỏi bạn trả lời sai trong quá trình làm bài.

Top câu hỏi bị sai nhiều nhất

Danh sách 50 câu hỏi nhiều người trả lời sai nhất.

CHÚC CÁC BẠN ÔN THI TỐT VÀ LÀM BÀI THI THÀNH CÔNG!

Hãy chia sẽ với chúng tôi!

Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn!